کنستانتره انار طبیعی درجه یک صادراتی شیراز

کنستانتره انار طبیعی درجه یک صادراتی شیراز، با درجه بریکس بالا می باشد. این کنستانتره دارای غلظتی مناسب و با کیفیت صادراتی است.

کنستانتره انار طبیعی درجه یک صادراتی شیراز، یکی از انواع فرآورده هایی است که در کارخانجات مربوطه از میوه انار به عمل می آید.

یکی دیگر از انواع فرآورده های میوه انار می توان به رب انار سمنان نیز اشاره نمود، این محصول از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار می باشد.

انار که در برخی متون اسلامی از آن به عنوان میوه بهشتی یاد شده است، یکی از میوه هایی است که برای آن خاصیت شفابخشی بسیاری بر شمرده اند.

آب این محصول به روش های استاندارد در بسته بندی ها و برند های مختلف از دانه های آن گرفته شده و به صورت رب انار اروم آدا با کیفیت صادراتی روانه بازار می شود.