کنستانتره انار استاندارد و ارگانیک ساوه

کنستانتره انار استاندارد و ارگانیک ساوه، جهت استفاده خوراکی و یا دامی تولید می شود. کنستانتره و رب انار مجید حالت غلیظ شده آب میوه مانند انار است.

کنستانتره انار استاندارد و ارگانیک ساوه، به منظور کاربرد های دامی و تهیه آب میوه انار تولید می شود، کنستانتره از تغلیظ کردن آب میوه به دست می آید.

آب انار حاصل از کنستانتره آن، به شکل بسته بندی پاکتی و در اندازه های کوچک و بزرگ تولید شده که این محصول در مرکز خرید آن قابل تهیه است. اندازه پاکتی کوچک آبمیوه برای قرار دادن در کیف مدرسه کودکان گزینه مناسبی است.

رب انار کاشمر همچنین برای درمان تنگی نفس و آسم نیز بسیار مفید بوده و خواص درمانی آن بار ها به اثبات رسیده است.