دستگاه روغن کشی هسته انار مدل جدید

دستگاه روغن کشی هسته انار دانه سیاه یزد مدل جدید، با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا ساخته شده است. این دستگاه دارای استاندارد های لازم می باشد.

دستگاه روغن کشی هسته انار مدل جدید، برای راحت تر شدن فرایند های کاری طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه با به کار گیری آخرین تکنولوژی های روز دنیا ساخته شده است.

روغن هسته انار و رب انار مجید که از دانه های آن به دست می آید، دارای موادی مانند آلفا پینن، سابینن، ترپیننول می باشد که دارای خواص منحصر به فردی می باشند.

این روغن نقش مهمی در زیباسازی پوست و روشن نمودن آن دارد. همچنین در بهبود التهابات پوستی نیز نقش مهمی ایفا می نماید.