با روغن موتور ریو هر نوع لکی را از روی لباس پاک کنید

لازم به ذکر است که روغن موتور ریو اصطکاک بین اجزای مختلف موتور را در طول چرخه احتراق کاهش می دهد. با تهیه یک لایه نازک روغن، قطعات موتور به شدت به یکدیگر ساییده نمی شوند. بنابراین روغن موتور سایش و پارگی را کاهش می دهد.

در طی فرآیند احتراق، سوخت و همچنین اکسید شدن سایر روان کننده ها اسید تولید می کنند. روغن موتور وظیفه خنثی کردن این اسیدها را بر عهده دارد.

روغن موتور نقش مهمی در اطمینان از تمیز بودن بلوک موتور و عاری از باقی مانده ایفا می کند. اگر لجن موتور به درستی حذف نشود ممکن است منجر به انسداد شود.

یکی دیگر از عملکردهای روغن موتور جلوگیری از خوردگی است. روغن موتور از بلوک های سیلندر در برابر زنگ زدگی محافظت می کند.

موتورهای مختلف برای عملکرد و عملکرد عادی به روغن موتورهای متفاوتی نیاز دارند. سازنده خودرو روغن موتور را بر اساس پارامترهای خودروی شما توصیه می کند.

شما باید درجه روغن موتور مورد نیاز ماشین خود را نیز بدانید. این به شما کمک می کند تا بهترین عملکرد را از موتور خود دریافت کنید. روغن مناسب باعث افزایش طول عمر موتور نیز می شود.

روغن

درجه روغن موتور چیست؟ روغن موتور دارای درجه های مختلفی است. SAE آنها را بر اساس ویسکوزیته آنها درجه بندی کرده است.

ویسکوزیته مقداری است که اصطکاک داخلی سیال را بیان می کند. روغن موتورهای مختلف در دمای اتاق ویسکوزیته متفاوتی دارند. آنها همچنین به تغییرات دما واکنش متفاوتی نشان می دهند.

0W-20 این روغن موتور با روشن کردن موتور نسبتاً نازک تر است. در اینجا در 0W-20 ویسکوزیته روغن زمانی که موتور سرد است 0 است. هنگامی که موتور به دمای کارکرد معمولی خود می رسد ویسکوزیته روغن 20 می شود.

0W-30 روغن 0W-30 طوری طراحی شده است که در دمای شروع به کار روغنی با وزن 0 و زمانی که موتور به دمای کارکرد معمولی خود می رسد به صورت روغن با وزن 30 عمل کند.

0W-40 روغن 0W-40 طوری طراحی شده است که در دمای راه اندازی به صورت یک روغن با وزن صفر و زمانی که موتور به دمای کارکرد معمولی خود می رسد، به صورت روغن با وزن 40 رفتار کند.