قیمت دانه انار درجه یک مخصوص روغن گیری

قیمت دانه انار ایران درجه یک مخصوص روغن گیری بستگی به نرخ روزانه انار تهیه شده دارد. این نرخ ممکن است به طور سالانه و با توجه به عوامل مختلف متغیر باشد.

قیمت انار دانه سیاه یزد درجه یک مخصوص روغن گیری را فاکتور های مختلفی تعیین می نمایند. نرخ خرید انار صادراتی  اولیه، مزد کارگران و عوامل تولید از جمله عواملی هستند که بر نرخ نهایی این محصول تاثیر گذار می باشند.

استفاده از روغن هسته انار و رب انار مجید نقش مهمی در بهبود پوست و از بین بردن لکه های آن دارد و در واقع یک لایه بردار قوی است. این روغن از تحت فشار قرار دادن دانه های انار به دست می آید.
مصرف میوه انار به عنوان یک تقویت کننده سیستم ایمنی بدن مورد استفاده قرار می گیرد.